Stripe er en online betalingsløsning som brukes av små og store bedrifter. Bruker du Stripe til å ta betalt fra dine kunder så har iizy løsninger for automatisk regnskapsoverføring. 

Hvordan fungerer standardintegrasjonen?

Med vår standardintegrasjon bokføres oppgjørene fra Stripe automatisk, ved at vi fortløpende henter informasjon om hva du har fått utbetalt fra Stripe og bokfører dette mot regnskapskonto for bank, med egne posteringer for hver enkelt kundebetaling, samt kostnadsføring av Stripe sine gebyrer.
Merk at denne integrasjonen ikke henter fakturainformasjon fra Stripe. Dersom det er ønskelig må man ha en utvidet integrasjon (se informasjon lenger nede)

Hvem passer integrasjonen for?

Denne integrasjonen passer for alle som bruker Stripe som betalingsløsning og som ønsker en automatisk regnskapsoverføring til ditt regnskapssystem.

Hvordan komme i gang med integrasjonen?

Fyll ut bestillingsskjemaet til høyre, så vil du bli kontaktet av en våre ansatte.

Hvordan fungerer den utvidede integrasjonen?

Vi har også mulighet for å sette opp en integrasjon hvis dere sender fakturaer fra Stripe, men dette krever spesialtilpasning og vi vil i samarbeid med dere utarbeide en løsningsbeskrivelse og pris i hvert tilfelle.

Under følger et eksempel på løsningsbeskrivelse og et prisestimat.

  1. iizy henter alle fakturaer fra Stripe og importerer disse som fakturaer i regnskapssystemet. Fakturaer som er betalt via Stripe føres som oppgjort mot en Stripe-fordringskonto. Regnskapssystemet sender resterende fakturaer til kunde med KID-nummer.
  2. iizy henter og importerer oppgjør fra Stripe slik at disse føres Stripe-fordringskontoen, gebyr kostnadsføres og utbetalt beløp føres mot bankkonto i regnskapet.
  3. iizy henter daglig KID-betalinger fra regnskapssystemet, og setter fakturaen i Stripe som betalt.
  4. iizy sender rapport over hvilke betalinger som er registrert i Stripe, hvilke som har avvikende beløp og hvilke som er avvist pga. for lavt beløp.

Pris
Drift, vedlikehold og support: kr 795 per måned
Etablering: kr 17 500

Hvilke systemer støtter denne integrasjonen?

Vi støtter enda flere systemer enn disse – ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Les mer på Stripe sine nettsider:

Informasjon om Stripe

Stripe

Pris for standardintegrasjonen

Drift, vedlikehold og support: kr 595 per måned
Etablering: kr 5 995

Priser ekskl. MVA

Kontakt oss i dag!


Har du spørsmål?

iizy fakturaintegrasjon
Telefon: 51 20 58 00
E-post: post@iizy.no