Norbits AS tilbyr norbits.Verksted til bil- og dekkbransjen og Future Verksted og Future Dekk til henholdsvis verksted- og dekkbransjen. iizy har samarbeidsavtale med Norbits om levering av følgende integrasjonstjenester med spesialpris til alle som bruker et slikt Norbits produkt.

Disse løsningene gjør at verkstedet kan spare penger på regnskapsføringen, frigjøre tid til sin kjernevirksomhet og få en litt enklere hverdag.

Automatisk overføring av fakturaer til regnskapssystemet

iizy henter automatisk fakturaer fra norbits.Verksted og genererer regnskapsbilag som importeres i regnskapssystemet. Dette gjøres basert på kontoplanen i norbits, og kontantfakturaer blir postert som oppgjort i henhold til den betalingsform som er benyttet. Nye kunder blir samtidig opprettet og eksisterende kunder blir oppdatert.

Integrasjonen fungerer med de aller fleste regnskapssystemer, som for eksempel:

Etablering: kr 4 795
Drift, vedlikehold og support: kr 475 per måned

Automatisk registrering av betalinger i norbits.Verksted

For å holde enklest mulig oversikt over hvilke kunder som har betalt kan iizy automatisk oppdatere betalingsstatus på fakturaene. Dette kan gjøres enten ved å lese inn OCR/KID fra banken eller ved å gjøre en full synkronisering av kundereskontro med regnskapssystemet.

Etablering: kr 3 746*
Drift, vedlikehold og support: kr 371* per måned
*Prisene gjelder ved bestilling av flere integrasjoner.

Fakturadistribusjon

iizy tilbyr full fakturadistribusjon fra norbits.Verksted slik at du kan sende EHF-fakturaer til alle som ønsker å motta i det formatet.

Etablering: kr 3 746*
*Prisen gjelder ved bestilling av flere integrasjoner.

250 EHF-fakturaer per år: kr 2500 per år

Per faktura utover de første 250: kr 8
Faktura sendt som epost-faktura: kr 5
Faktura sendt som papirfaktura: kr 20

Overføring av fakturaer til fakturaoppfølging, inkasso og factoring

Vi samarbeider med flere av de ledende aktørene innenfor inkasso- og factoringbransjen, og kan integrere disse med norbits.Verksted helt automatisk. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Les mer

Klikk her for informasjon om samarbeidet på norbits.Verksted sine websider 

norbits-verksted-logo

Pris

Rabatterte priser gjelder for kunder som har en eksisterende integrasjon eller ønsker å bestille flere.

Kontakt oss i dag!


Har du spørsmål?

iizy fakturaintegrasjon
Telefon: +47 51 20 58 00
E-post: post@iizy.no

Norbits AS
Telefon: +47 55 70 70 65
E-post: firmapost@norbits.no