Nexudus er et administrasjonsverktøy for fleksible kontor- og arbeidsplasser.

Hvordan fungerer integrasjonen?

Vår integrasjon overfører informasjon mellom Nexudus og regnskapssystemet slik at du slipper å gjøre dette manuelt begge steder.

Hva hjelper integrasjonen meg med?

Fakturaer hentes fortløpende fra Nexudus og importeres i regnskapssystemet. Betalinger hentes fra regnskapssystem og registreres i Nexudus. Det sendes daglig betalingsrapport per e-post til selskapet som viser hvilke betalinger som er registrert, hvorvidt det er betalt for mye/for lite etc.

Vi kan også distribuere EHF-fakturaer fra Nexudus. Da vil vi jevnlig oppdatere i Nexudus hvilke kunder som kan motta EHF, slik at fakturadistribusjon fra Nexudus deaktiveres for disse. Vi sender EHF-faktura til alle kunder hvor fakturadistribusjon er deaktivert i Nexudus.

Hvem passer integrasjonen for?

Denne integrasjonen passer for alle som bruker Nexudus og ønsker en automatisk regnskapsintegrasjon.

Hvordan komme i gang med integrasjonen?

Fyll ut bestillingsskjemaet til høyre, så vil du bli kontaktet av en våre ansatte om videre oppsett.

Hvilke systemer støtter denne integrasjonen?

Ta gjerne kontakt om du ikke finner systemet ditt i listen over.

Les mer på Nexudus sine nettsider: 

Informasjon om Nexudus

Nexudus

Pris

Drift, vedlikehold og support: kr 795 per måned
Etablering: kr 19 900
Per EHF faktura: kr 8

Priser ekskl. MVA

Kontakt oss i dag!


Har du spørsmål?

iizy fakturaintegrasjon
Telefon: 51 20 58 00
E-post: post@iizy.no