Få raskere betalt med automatisert fakturaoppfølging. Få kontroll over dine ubetalte fakturaer og fokuser på det du er best til.

Equity optimerer fakturaoppfølgingen, og sørger for at dere får tilpasset løsningen til deres behov. Ved å sende betalingspåminnelser via eFaktura og EHF, så er alt forenklet for mottaker.

iizy har automatisk fakturaintegrasjon med Equity slik at kreditor får pengene raskest mulig og det manuelle arbeidet reduseres til det minimale både for kreditor og for Equity.

Hvordan bestiller jeg fakturaoppfølging?

Ta kontakt med Equity for priser og betingelser, og for bestilling.

Hvordan fungerer det? 

iizy henter automatisk ut nye fakturaer fra ditt økonomisystem, enten det er skybasert eller kjører på en egen PC/server. Vi har skreddersydde løsninger for hvert enkelt system.

Mer informasjon

Informasjon om Equity

Har du spørsmål?

Equity Credit Management
Telefon: 35 97 68 00
E-post: info@equity.no
Demo: trykke her

iizy
Telefon: 51 20 58 00
E-post: post@iizy.no