OAuth2 er en av teknologiene som iizy bruker for integrasjon. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om dette!